V
e
r

l
i
s
t
a
d
o

tractatus@lapipaplena:/# _

 

wcatalan

Aquest paquet proporciona el fitxer /usr/share/dict/catala que conté una llista alfabètica de paraules catalanes.

Navegando por staredsi.eu aceptas las cookies que utilizamos en esta web. Más información: Ver política de cookies
[0] 0:bash*
2123 entradas - Acerca del Tractatus
La Pipa Plena 2023